Minggu, 29 November 2015

latihan sm 1 kelas 2Pendidikan Agama Islam Kelas 2

Nama: ___________________________


1.      Makhluk yang taat kepada Allah akan masuk …
a. neraka
b. syurga
c. rumah
2.      Anak yang shaleh selalu ingat kepada Allah setiap hari ia lakukan … 5 waktu tepat pada waktunya
a. shalat
b. puasa
c. zakat
3.      Ar-Rahman artinya …
a. Maha Pengasih
b. Maha Penyayang
c. Maha Esa

4.      Allah tempat bergantung seluruh makhluk, merupakan terjemahan dari . . .
a. Ar-Rahman
b. Al-Ahad
c. As-Shamad
5.      Al-Malik artinya …
a. Maha Raja
b. Maha Esa
c. Maha Penyayang
6.      Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang terkenal dengan sebutan . . .
a. Assunah
b. Al-Madinah
c. Asmaul Husna
7.      Nama-nama Allah yang baik itu ada  . . . nama.
a. 88
b. 77
c. 99
8.      Nama Allah yang artinya Maha Penyayang adalah . . .
a. As shamad
b. Ar-Rahman
c. Ar-Rahim
9.      Salah satu Nama Allah Al Ahad. Al-Ahad artinya . . .
a. Maha Esa
b. Maha Panyayang
c. Maha tempat
    bergantung
10. Asmaul husna itu hanya milik . . .
a.  Malaikat
b. Nabi
c. Allah
11. Memohon dan menyembah tidak kepada Allah disebut. . .
a. Syirik
b. Pahala
c. Ibadah
12. Jika Allah lebih dari satu maka dunia ini akan . . .
a. aman
b. hancur
c. tentram
13. Maha pengasih Allah diberikan kepada  . . .
a. Seluruh makhluk
b. orang islam saja
c. orang yang bertaqwa
14. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sifat …  walau seberat debu.
a. kebaikan
b. kesombongan
c. ketaatan
15. Ahmad selalu rendah hati terhadap siapa saja. Nama lain sifat rendah hati adalah . . .
a. tasyakur
b. tawadu’
c. tawakal
16. Rendah hati adalah sifat yang . . .
a. terpuji
b. tercela
c. terburuk
17. Orang yang sederhana akan dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah, hidupnya akan  . . .
a. sia-sia
b. sengsara
c. tenang
18. Tidak sombong dan tidak angkuh disebut juga sifat . . .
a. jujur
b. takabur
c. rendah hati
19. Berlakulah . . .sewaktu kaya dan miskin.
a. sombong
b. sederhana
c. pelit
20. Rendah hati merupakan sifat . . .
a. terpuji
b. terburuk
c. tercela
21. Sikap tidak berlebih-lebihan disebut  . . .
a. rendah hati
b. sombong
c. sederhana
22. Nabila adalah anak yang suka . . . bila berpakaian, ia tidak berlebih-lebihan.
a. kesederhanaan
b. kesombongan
c. membanggakan diri
23. Sombong merupakan sifat yang . . .
a. termulia
b. tercela
c. tepuji
24. Orang yang rendah hati selalu . . .
a. balas dendam
b. suka menghina
c. memaafkan

25. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang . . .
a. bertakwa
b. rendah hati
c. beribadah
26. Nabi Muhammad sebagai uswatuh hasanah artinya . . .
a. perbuatan yang baik
b. contoh yang baik
c. manusia yang baik
27. Dalam pergaulan orang yang sederhana akan . . . orang lain.
a. dijauhi
b. dibenci
c. disenangi
28. Hidup berfoya-foya dalam agama islam .. .
a. dianjurkan
b. diperintahkan
c. dilarang
29. Menggunakan barang dan makanan berlebih-lebihan termasuk . . .
a. berfoya-foya
b. sedernaha
c. kaya
30. Jika ada yang menyakitinya orang yang rendah hati akan . ..
a. akan dendam
b. benci
c. memaafkan
31. Agama islam mengajarkan agar kita hidup . . .
a. berlebihan
b. miskin
c. sederhana
32. Dalam sehari semalam sebaiknya kita mandi . . .kali
a. 1
b. 2
c. 3
33. Mandi sebaiknya dilakukan di  .,.
a. sungai
b. empang
c. kamar mandi
34. Keluar dari kakus atau wc mendahulukan kaki . . .
a. kiri
b. kanan
c. bersamaan
35. Istinjak adalah bersuci setelah . . .
a. buang air
b. buang sampah
c. bepergian
36. Buang air kecil ketika di perjalan mencari tempat yang . . .
a. terbuka
b. terlindung
c. enak
37. Apabila tidak ada air beristinjak dengan menggunakan . . .
a. mahal
b. menyerap
c. licin
38. Setelah buang air bersuci dengan menggunakan air . . .
a. keruh
b. suci
c. kotor
39. Masuk kamar mandi atau wc mendahulukan kaki . . .
a. kanan
b. kiri
c. bersamaan
40. Setelah mandi handuk yang dipakai sebaiknya .. .
a. dilipat
b. disimpan
c. dijemur
41. Tubuh adalah pemberian Allah yang harus kita . . .
a. terima
b. gunakan
c. syukuri
42. Allah tidak menerima sholat yang berhadas sehingga   . . .
a. berwudhu
b. mandi
c. berkumur
43. Allah mencitai orang-orang yang suci dan . . .
a. kaya
b. kotor
c. bersih
44. Berwudhu itu menggunakan . . .
a. daun
b. air
c. batu
45. Jika dalam berwudhu kita meninggalkan  . . ., maka wudhu kita tidak syah.
a. sunnah wudhu
b. syarat wudhu
c. rukun wudhu
46. Air yang bisa dipakai untuk berwudhu adalah  air  . . .
a. teh
b. kelapa
c. hujan
47. Apabila kita tidak berwudhu , maka sholat kita . . .
a. sempurna
b. tidak sah
c. kurang baik
48. Wudhu adalah cermin . . .
49. Keluar angin akan membatalkan  . . .
50. Berikut ini yang membatalkan wudhu adalah . . .
51. Saat berwudhu, batas membasu kedua kaki adalah  . . .
52. Sebelum shalat kita harus . . .
53. Wudu menggunakan air yang . . .
54. Sewaktu membasuh kedua telapak tangan dalam wudu sambil membaca . . .
55. Tujuan wudhu adalah untuk menghilangkan . . .
56. Setelah membasuh muka kemudian membasuh .. .
57. Mengerjakan wudu harus dengan .. .
58. Dibawah ini termasuk yang membatalkan wudu adalah  . . .59. Ketika berwudhu dahulukan anggota badan yang . . .
60. Air yang boleh untuk wudhu adalah . . .
61. Air yang boleh untuk wudhu adalah . . .
62. Ketika wudhu yang pertama kali dibasuh adalah . . .
63. Shalat menurut bahasa berarti . . .
64. Salat dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan . . .
65. Jika orang salat subuh, tetapi  membaca niat salah magrib, maka shalatnya . ..
66. Salat adalah perintah . . . yang harus ditegakan,
67. Salat dapat mencegah  perbuatan keji dan . . .
68. Salatlah tepat pada . . .
69. Niat dilakukan pada .. . salat.
70. Jumlah rakaat salat maghrib adalah . . .
71. salat lima waktu hukumnya . . .
72. takbir pertama ketika salat namanya …
73. gerakan shalat setelah ruku adalah …
74. samiallohulimanhamidah adalaah bacaan . . .
75. ketika takbiratul ihram telapak tangan menghadap . . .
76. bacaan takbir adalah . . .
77. sebelum alfatihah membaca  . . .
78. salat itu menyembah kepada . . .
79. takbiratul ihram mengangkat tangan setinggi . . .
80. subhana rabiyal a’la dibaca ketika  . . .